Ajankohtaista Reumaliitosta

Reuma- ja tule-sairaiden asialla                                                

 

Reumaliitto vaikuttaa valtakunnan tasolla reuma- ja tule-sairaiden hyväksi. Aiheet kumpuavat sairastavien tarpeista.  

 

Reumaliiton yhtenä tehtävänä on valvoa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia. Tämä tehtävä on määritelty Reumaliiton sääntöjen toisessa pykälässä. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Vuonna 2017 olemme vaikuttaneet aktiivisesti siihen, että reuma- ja tule-sairaiden asema huomioidaan erilaisissa uudistuksissa. Reumaliitto on marraskuuhun mennessä laatinut 15 eri kannanottoa ja lausuntoa ajankohtaisiin aiheisiin. Ne ovat koskeneet muun muassa sairausvakuutuslakia, erikoissairaanhoidon keskittämistä, lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, muutosta lääkkeiden toimitusvälissä ja kauppojen esteettömyyttä.

Marraskuussa, kun kirjoitan tätä tekstiä, Reumaliitto valmistelee lausuntoa sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevasta osasta. Olemme pyytäneet tähän laajasti näkemyksiä sairastavilta, reumahoitajilta ja reumatologeilta. Haluamme varmistaa, että jäsenistömme ääni saadaan esille tärkeään asiaan.

Yhtenä vaikuttamisen painopisteenä ovat olleet sairastamisen kustannukset ja kansalaisaloite vuosittaisen lääkekaton jakamisesta. Nykyisellään yli 600 euron lääkekatto tulee maksettavaksi kalliita lääkkeitä käyttäville pahimmillaan yhdellä kertaa, mikä on monelle taloudellisesti liikaa. Asiasta on keskusteltu niin sosiaali- ja terveysministeriössä kuin Apteekkariliitossakin, yhdessä kahdeksan muun potilasjärjestön kanssa. Toimme ongelmaa esille myös eduskunnan pikkuparlamentissa reumaviikolla.

Syksyn isoksi teemaksi nousi työttömyysturvalain kaavaillut tiukennukset, jotka toteutuessaan kurittavat erityisesti sairaita työttömiä. Saimme tuotua reuma- ja tule-sairaiden työttömien tilanteen esiin lain valmisteluvaiheessa. Tässä apunamme oli aktiivinen toimija jäsenyhdistyksestämme. Reumaliitto oli syksyn aikana asiantuntijana kuultavana eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunnassa sekä antoi kirjallisen lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Lain käsittely on tätä tekstiä kirjoittaessani vielä kesken eduskunnassa. 

Miltä vuosi 2018 näyttää vaikuttamisen osalta? Eduskunta säilyy tärkeänä vaikuttamisen paikkana. Myös Eduskunnan Tules -ryhmän uutta toimintaa viritellään. Erityisellä jännityksellä odotamme, meneekö sote-uudistus läpi keväällä eduskunnassa. Se muun muassa siirtäisi sosiaali- ja terveydenhuollon kunnilta 18 maakunnalle. Mikäli uudistus pysyy aikataulussa, järjestetään Suomessa ensimmäiset maakuntavaalit lokakuussa 2018. Tämä on aivan uusi vaikuttamisen paikka sekä liitolle, aluetoimikunnille että jäsenyhdistyksille.

Lisätietoa Reumaliiton vaikuttamistoiminnasta löydät nettisivuiltamme. Otan mielelläni vastaan toiveitanne Reumaliiton valtakunnan tason vaikuttamisen teemoista ja suunnista.

 

 

Miranna Seppälä-Saukkonen

Reumaliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
miranna.seppala@reumaliitto.fi