Linkit

 

Reumaliitto:

http://www.reumaliitto.fi

 

Nivelyhdistys:

http:/www.niveltieto.net

 

Psoriasisliitto:

http://www.psori.fi

 

Nurmijärven kunta:

http://www.nurmijarvi.fi

 

Takaisin toimeen- sivusto:

http://www.takaisintoimeen.fi

 

Terveyskirjasto:

http://www.terveyskirjasto.fi

 

Kela:

http://www.kela.fi

 

TE-toimisto:

http://www.mol.fi
 

Yliopiston apteekki:

http://www.yliopistonapteekki.fi

 

Respecta:

http://www.respecta.fi

 

Instrumentarium:

http://www.instrumentarium.fi 

 

Hyvinkään sairaala:
http://www.hus.fi/default.asp?path=1,32,660,546,957

Toimintakyvyn mittaamiseen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto: 
http://www.toimia.fi 

 

Lääkealan turvallisuus - ja kehittämiskeskus
http://www.fimea.fi    Vammaispalvelujen käsikirja

 http://www.sosiaaliportti.fi/vammaispalvelujen-kasikirja  

 

Yhdistysverkosto

 http://www.yhdistysverkosto.net